Koulutusympäristömme ovat kokonaisvaltaisia opetuspaketteja, jotka toimitetaan suoraan kotiovelle

"Tavoitteemme on, että ohjaajilta ei vaadita teknisiä valmiuksia ympäristöjen hyödyntämiseen, vaan he saavat keskittyä ainoastaan kaikista tärkeimpään; itse opetustilanteeseen ja opiskelijan kanssa aidon dialogin luomiseen tämän harjotellessa työn tekemistä käytännössä."

Helppo

Ohjelmistot on asennettu käyttövalmiiksi laitteisiin, jotka toimitetaan sovitusti haluttuun paikkaan. Ympäristöä on helppo käyttää, ohjeet ovat kattavat ja tuki aina saavutettavissa.

Turvallinen

Simulaatio on tosielämän hiekkalaatikko, jossa virheiden tekeminen on turvallista. Opiskelija voi tutustua rauhassa tuleviin työtehtäviinsä, jotka todellisuudessa saattavat olla hyvinkin stressaavia ja hektisiä.

Harjoittelu käytännössä

Virtuaaliympäristöt mahdollistavat kineettisille oppijoille uuden mahdollisuuden oppia asioita harjoittelemalla niitä käytännössä. Ympäristöt auttavat kouluja vahvistamaan opiskelijan itsetuntoa ja löytämään intohimon alaa kohtaan.

Muokattava

Ympäristöissä huomioidaan yksilöllisiä koulutustarpeita ja ympäristöjä muokataan tarvittaessa vastaamaan niihin. Etsimme myös täysin uusia kohteita hyödyntää virtuaalitodellisuutta koulutuksessa

Tuki

Mikäli laite rikkoutuu, tulemme paikan päälle korvaamaan laitteen. Ohjelmisto-ongelmat korjaamme etäohjauksella.

Dialogi

Ympäristö luo dialogia ohjaajan ja opiskelijan välille. Opiskelijan toimiessa simulaatiossa, ohjaaja jakaa näkemyksiään sekä työ- ja elämänkokemuksiaan yksityiskohdissa, jotka luokkaopetuksessa saattaisivat unohtua. Tapahtumien taustasyitä ja vaihtoehtoisia toimintatapoja voidaan pohtia yhdessä kaikessa rauhassa.

Saavutettava

VR-laitteet voidaan helposti pakata ja kuljettaa mukana. Tämä mahdollistaa koulutuksen kentällä, keikoilla tai kotikäynneillä.

Uutuus

Virtuaalitodellisuus on yksi markkinoiden edistyneimmistä saatavilla olevista teknologioista, jonka hyödyntämisestä puhutaan juuri nyt.
Ole edelläkävijä ja hyödynnä sitä omassa koulutuksessasi!

Kuvittele, että sinun tulisi kouluttaa kylmävarastossa sijaitsevan lauhduttimien huolto- tai vaihtotoimenpide. Tai vaihtoehtoisesti tuntemattoman kemikaalin puhdistus happotehtaassa ja siitä syntyvän jätteen jälkikäsittelyn. Entä koulutustilanne, jossa henkilön vaatteet syttyvät palamaan ja opiskelijan tulisi hallita tilanne hyödyntäen hiilidioksidi- tai jauhesammutinta. Mitä työkaluja käyttäisit koulutuksessasi ja miten varmistut, että opiskelijat osaavat toimia tilanteessa käytännössä?


Virtuaalitodellisuudessa annetaan näkö- ja kuuloaisteille syötettä digitaalisesta ympäristöstä, jolloin henkilö kokee aidosti olevansa tilassa. Aitouden tunne on niin vahva, että henkilöt reagoivat virtuaalitodellisuuden tilanteisiin fyysisesti, se on heille siinä hetkessä todellisuutta.

Tämä mahdollistaa rajattoman pääsyn aikaan ja paikkaan sitoutumatta koulutuskohteen tiloihin ja tilanteisiin, poistumatta laisinkaan luokasta. Opeducation tarjoaa räätälöityjä koulutustyökaluja, jotta vaikeita tai vaarallisia tilanteita voitaisiin harjoitella käytännössä turvallisesti, halvasti, helposti ja juuri niin monesti kuin tarve vaatii.

Virtuaalitodellisuudella on edelleen status teknologian terävimpänä kärkenä ja sen käytön potentiaalia etsitään maailmalla yhä. Uusi teknologia mielletään usein vaikeaksi käyttää tai liian hienoksi, että sitä voitaisiin meidän toimialalla hyödyntää. Me Opeducationilla haluamme rikkoa tämän stereotypian ja osoittaa, että VR sopii minkä tahansa alan hyödyntämiseen eikä laitteiston käytön tarvitse olla monimutkaista. 

Tavoitteemme on, että ohjaajilta ei vaadita teknisiä valmiuksia ympäristöjen käyttöön, vaan he saavat keskittyä täysin siihen, mikä on tärkeintä; opetustilanteeseen ja opiskelijan kanssa aidon dialogin luomiseen tämän harjotellessa työn tekemistä käytännössä.
Pitkän kehitystyön ja testattujen menetelmien avulla VR:ää voi hyödyntää ihan minkä alan tai aiheen koulutuksessa tahansa.

Samuel Hietalahti, yrityksen tuotantovastaava, on kehittänyt virtuaaliympäristöjä jo vuodesta 2014 lähtien. Jokainen vuosi ja projekti on korostanut, kuinka tärkeää helppokäyttöisyys ympäristöissä on, vaikka käytettävyys digitaalisissa hyötyohjelmistoissa jää todella usein täysin taka-alalle. Yrityksemme kilpailusalaisuus onkin aloittaa ympäristöjen suunnittelu ja tiloissa toimiminen loppukäyttäjän sormenpäitä ajatellen. Vuosien varrella kehittyneet yksinkertaiset ja nopeat käyttöliittymät ovat muokanneet käyttökokemuksesta miellyttävän ja saamme tästä jatkuvasti hyvää palautetta. Sekä ohjaajalle että opiskelijalle helposti käytettävät ja hankittavat ympäristöt ovatkin yrityksemme kilpailuetu.

“Jätetään interaktiiviset rajapinnat ja kineettiset käyttöliittymät peleihin, koulutskäytössä ohjaajan tulee pystyä hallitsemaan ympäristöä näppäimistöltä mahdollisimman vähillä napin painalluksilla”

“ Tällä saadaan aikaan kiinnostusta alalle ja alasta saadaan terndikkäämpi ja kiinnostavampi. Tämä on esimerkiksi nuorille mahdollisuus oppia asioita uudella ja innostavalla tavalla ” ____________________________________ Seija Ikonen; projektiasiantuntia, Riveria

Arvot ja hyödyt käytössä

Ihmiset ovat poikkeuksetta yrityksellemme tärkein prioriteetti. Haluamme kehittää virtuaaliympäristöjä ensisijaisesti niihin kohteisiin, joissa toimiminen ja harjoittelu aiheuttaa vaaratilanteita. Jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas ja ympäristöillä halutaan keskittyä nimenomaan henkilövahinkojen välttämiseen. Virtualisoimalla laitteiden käyttökoulutuksen, saavutetaan myös suoraa säästöä materiaalikustannuksista. Laitteiden käyttö ja harjoituksien tekeminen vaatii miltei aina jonkin harjoitusmateriaalin käyttöä, joita ei simuloidussa ympäristössä kulu, säästäen. Teollisuuden aloilla on paljon kalliita koneita, joiden virheellinen käyttö saattaa aiheuttaa suurta vahinkoa ja vaaratilanteita. Mikäli simulaatioilla voidaan todentaa osaaminen tai sillä harjoittelu ennaltaehkäisee yhdenkin onnettomuuden, ympäristö on täyttänyt tarkoituksensa.

Ei materiaalikuluja

Ei laitteiden käytöstä johtuvaa materiaalihävikkiä

Ei logistisia kustannuksia

Aikaan ja paikkaan sitoutumattomuus

Ei vaaratilanteita

Simuloidut vaaratilanteet ovat turvallisia kokea ensikertaa koulutustiloissa

Osaamisen varmentaminen

Tekemällä opeteltu aihe virtuaalitodellisuudessa voidaan todentaa, että opiskelija osaa asiat myös käytännössä

Välittömästi valmis uudelleenharjoitteluun

Ympäristö voidaan aina palauttaa lähtöasemaan yksinkertaisesti napin painalluksella

Miten voimme palvella?

Yrityksemme tukikohta

Halsualla

Ota rohkeasti yhteyttä

Samuel Hietalahti
+358 40 7634477
samuel@opeducation.fi